Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Dorotea kn, VÄSTRA ORMSJÖ 5:1 ORMSJÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORMSJÖ KAPELL (akt.)
Västerbotten
Dorotea

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

VÄSTRA ORMSJÖ 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Ormsjö kapell är ett träkapell med rektangulär plan och sadeltak. Fasaderna täcks av ljusmålad stående träpanel. Taket täcks av plåt. Den korsförsedda öppna spiran på taket ger kyrkokaraktär. Klockstapeln i traditionell trämodell uppfördes 1950.
Invändigt är väggarna klädda med vitmålade porösa träfiberskivor. Salen har trägolv, omålade träbänkar och predikstol. Trätaket är brutet.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998.