Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY BOMMEN 7 KV BOMMEN 7 Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1365-015

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV BOMMEN 7 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

VISBY BOMMEN 7

Historik

KVARTERET BOMMEN - Kvarteret Bommen är beläget på den mellersta delen av norra Klinten, mellan Nygatan i väster, Lancastergränd i norr, Korsgränd i öster samt Uddens gränd i söder. Under 1700-talet låg nuvarande kvarteret Bommen i den sydligaste delen av det lågt värderade markområdet som kallades Österklint, alldeles norr om Biskopsåkern. Denna del av den norra Klinten började bebyggas sporadiskt och oplanerat under den första delen av 1700-talet. Tomterna kom dock att regleras i och omkring kvarteret Bommen vid 1760. Husen som byggdes var enkla par- och enkelstugor i skiftesverksteknik som i regel inhyste ett par påvra familjer i ...

Läs mer i eget fönster