Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skövde kn, HEIMDAL 20 RÅDHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 1980

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÅDHUSET (akt.)
Västra Götaland
Skövde

Rättsväsende - Rådhus

Rättsväsende - Rådhus

Kultur och nöjesliv - Café och konditori

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Kultur och nöjesliv - Café och konditori

HEIMDAL 20

Historik

Huset byggdes 1775 som rådhus med rådsal på övervåningen och med skola, våghus och arrestlokaler i bottenvåningen. 1853 fick fasaderna sin nuvarande nygotiska dräkt. Rådhuset fungerade, tillsammans med ett tillbyggt kanslihus från 1915 i nationalromantisk stil, som stadens administrativa centrum ända till 1938. 1952 övertogs den gamla rådhusbyggnaden av stadens museum. På 1990-talet kom museet att disponera även tillbyggnaden från 1915 och man flyttade då museets huvudentré till kanslihuset och stängde till rådhusbyggnadens centrala, och för torgmiljön så viktiga, entré.Idag har det gamla rådhuset förvandlats till café med den centr...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I Skövde uppfördes ett rådhus i mitten av 1600-talet som ersättning för ett äldre rådhus. I slutet av seklet var den obrukbar och 1759 brann rådhuset ner i en stadsbrand. Domstolen, rådhusrätten, fick hålla sina sammanträden i privata bostadshus i staden. 1776 stod ett nytt rådhus klart vid Hertig Johans torg och det är samma byggnad som vi kan se idag. Huset förbinds numera (1998) vid båda gavlarna med andra byggnader och museet disponerar både rådhuset och en av de intilliggande fastigheterna. Även invändigt är dessa två sammanbyggda med varandra.

För ytterli...

Läs mer i eget fönster