Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GRÅMUNKEHOLMEN 3 RIDDARHOLMEN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983316

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RIDDARHOLMEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Offentlig förvaltning - Riksdagshus

Försvarsväsende - Befästning

Religionsutövning - Kyrka

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Gymnasieskola

Handel och bankväsende - Auktionshus

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Hovrätt

Religionsutövning - Kloster

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Palats och stadsvilla

Offentlig förvaltning - Ämbetsverk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GRÅMUNKEHOLMEN 3

Historik

GAMLA RIKSDAGSHUSET VID BIRGER JARLSTORG - Ursprungligen låg här Gråmunkeklostret, grundat 1270. Partier av detta finns ännu bevarade. Tomten skänktes på 1620-talet till Stockholms stad, som där inrättade en skola. 1666 övergick huset i privat ägo. I början av 1700-talet påbyggdes huset med ytterligare en våning och en tvåvånig flygelbyggnad uppfördes mot sjösidan.
Huset ombyggdes 1866 för den nya riksdagen efter ritningar av J F Åbom. Även det intilligande Hebbeska huset togs då i bruk för riksdagen.
1905 flyttade riksdagen till Helgeandsholmen. 1908-11 byggdes i stället huset om för statliga ämbetsverk efter ritningar av Aron Joha...

Läs mer i eget fönster