Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4 GUNNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1980-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARPS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4

Historik

FÖRSAMLING 1995 GUNNARP
BEFOLKNINGSTAL
1805: 767
1900: 1191
1995: 1075

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger väl synlig på en markerad höjd. Pastorsexpedition är belägen på andra sidan vägen i sydost. Viss bebyggelse finns invid kyrkan på västra sidan om Ätran, huvuddelen återfinns dock på älvens östra sida. Landskapet präglas av skogsbygd med öppen odlingsmark endast förekommande i de smala dalgångarna, framförallt längs Ätran.

RASERAD KYRKA / RUIN
I: Socknen torde ha haft kyrka, troligen av trä, sedan medeltiden. En träkyrka av okänd ålder föröddes av en åskbrand 1753, vareft...

Läs mer i eget fönster