Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, HJULEBERG 2:6 ABILDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2016-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ABILDS KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

HJULEBERG 2:6

Historik

FÖRSAMLING 1995 ABILD
BEFOLKNINGSTAL
1805: 750
1900: 666
1995: 130

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger på en liten höjdsträckning i utkanten av bebyggelsen och ett stycke sydöst om
Hjulebergs gods, vars ägare länge innehade patronatsrätten till kyrkan. Läget ansluter till åkermarken i dalgången väster om kyrkan. Kyrkan är belägen i gränstrakterna mellan skogsbygden i öster och slättbygden mot kusten. Socknen som helhet domineras av stora kuperade skogsmarker. Abilds sn ligger i Ätradalens riksintresseområde som kännetecknas av ett levande, välhävdat agrart landskap främs...

Läs mer i eget fönster