Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsbacka kn, SÄRÖ 1:459 SÄRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄRÖ KYRKA (akt.)
Halland
Kungsbacka

Religionsutövning - Kyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

SÄRÖ 1:459

Historik

Särö kyrka ritades av den i Göteborg verksamme arkitekten Allan Berglund. Kyrkan är uppförd på en bergshöjd med berg i dagen. Tomten är en ren naturtomt med berghällar, stora ekar och naturlig vegetation.
Sockeln är uppmurad av sprängsten från platsen. Trapporna är utförda av huggen sten med räcken av svartmålat smide. Trappan upp till huvudentrén avslutas med en båge av smide i vilken en ljuslykta hänger.
Fasaderna är klädda med stående lockpanel. Kyrkans yttertak är belagt med enkupigt rött taktegel. Tornspiran är klädd med ekspån förutom den nedersta delen av takfallet som är täckt med kopparplåt. Spiran kröns av en krona och en ...

Läs mer i eget fönster