Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SPELLINGE 2:28 SPELLINGE HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPELLINGE HERRGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

SPELLINGE 2:28

Historik

Spellinge säteri bildades på 1640-talet av friherre Mårten Leijonsköld. Efter en brand år 1740 tillkom den nuvarande herrgårdsanläggningen, vars byggnadsgruppering delvis går tillbaka på 1600-talsanläggningen. I mangården ingår två bostadshus av i det närmaste samma utseende och storlek, det ena från 1700-talets mitt och det andra från 1761. Detta ovanliga förhållande beror på att gården vid denna tid innehades av två ägare, som båda hade den som sätesgård. De två bostadshusen är båda byggda av timmer och har mansardtak. Det ena, som utgör gårdens huvudbyggnad och vars bottenvåning kan härröra från 1600-talets mitt, reveterades på 1...

Läs mer i eget fönster