Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sjöbo kn, ÖVEDSKLOSTER 2:95 M.FL. ÖVEDSKLOSTERS SLOTT, ÖVEDSKLOSTERS ÅLDERDOMSHEM OCH TULLESBO SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

fd923517

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖVEDSKLOSTERS SLOTT, ÖVEDSKLOSTERS ÅLDERDOMSHEM OCH TULLESBO SLOTT (akt.)
Skåne
Sjöbo

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

ÖVEDSKLOSTER 2:95

ÖVEDSKLOSTER 2:23

Historik

Övedsklosters slott, som stod färdigt 1776 efter förslag av arkitekterna Carl Hårleman och - efter dennes död - Jean Eric Rehn. Slottet räknas som en av Sveriges förnämsta rokokoanläggningar. Den ersatte en äldre gårdsbebyggelse på platsen för ett premonstratenserkloster med anor från 1100-talets mitt, varav inga rester nu är bevarade ovan jord. Byggherre var friherre Hans Ramel.
Huvudbyggnaden med tillhörande fyra paviljonger, sammanbundna av gallerier med portvalv, har en symmetrisk gruppering kring en stensatt borggård. Byggnaderna är uppförda av putsat tegel och avfärgade i vitt och rosa; huvudbyggnadens souterrängvåning, lisen...

Läs mer i eget fönster