Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, YSTAD 1 TINGSHUSET YSTAD Ny sökning Tillbaka till sökning

9815A36EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YSTAD (akt.), YSTADS TINGSHUS (akt.), TINGSHUSET YSTAD (akt.)
Skåne
Ystad

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Bostadshus

Rättsväsende - Arkiv

Rättsväsende - Arrest och häkte

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Utbildning och vetenskap - Arkiv

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

YSTAD 1

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Genom beslut i Ystads stadsfullmäktiges sammanträden i november 1900 och i februari 1902 ställde staden kostnadsfritt en tomt vid Östra Bangatan, nuvarande Österleden, till förfogande för uppförande av Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads häraders nya, gemensamma tingshus. I mars 1902 presenterade stadsarkitekt Peter Boisen ritningar med förslag till tingshus och senare samma år påbörjades uppförandet. Byggnaden färdigställdes 1903 och kostnaden uppgick till 100 000 kronor.

För ytterligare information om domsagans historik, se http://www.fmis.raa.se/fmis/downloa...

Läs mer i eget fönster

Tingshuset i Ystad, som stod färdigt 1902, ritades av arkitekt Bo Boisen. År 1936 tillkom vaktmästarbostaden i tomtens nordvästra hörn. Tingshuset är utformat i medeltidsstil med fasader i maskinslaget tegel och med putsade binderingar, ankarslut och våningsband. Långfasaderna avslutas med trappgavlar. Huvudfasadens mittparti med port och granittrappa har takuppbyggnad med tälttak och klocktorn. Fönstren är spetsbågiga och stickbågiga. Taket är belagt med plåt. I interiören finns tidstypisk inredning som paneler, spegeldörrar, kasettak, spisar och kakelugnar.

KÄLLA: förklaring om övergång till byggnadsminne, 1997-02-10.