Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boden kn, BODEN 57:52 M.FL. ARTILLERIREGEMENTET A8 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARTILLERIREGEMENTET A8 (inakt.)
Norrbotten
Boden

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

BODEN 57:52

BODEN 57:61

BODEN 57:62

BODEN 57:28

BODEN 57:36

BODEN 57:39

BODEN 1:156

BODEN 57:43

BODEN 57:45

BODEN 57:51

BODEN 57:49

BODEN 57:54

BODEN 57:55

BODEN 57:56

BODEN 57:57

Historik

Artilleriregementet A 8 är ett av flera regementsområden som ingår i Bodens strategiska försvar och Bodens garnison. Bodens fästning består av omkringliggande fort samt garnisonsstaden och intar en särställning i det svenska försvaret. Anläggningen uppfördes i huvudsak mellan åren 1908 - 1919. Byggnader från perioden 1908-1919, 1940, 1950- och 1970-talen finns också inom området. Kasernområdet år uppfört enligt det tidiga 1900-talets typiska monumentala och symmetriska disposition med kaserngården som en naturlig mittpunkt. Karaktärsbyggnader som kanslihus, kaserner och exercishus inramar kaserngården. Inne på gården finns en nyupp...

Läs mer i eget fönster