Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Finspång kn, SELESJÖ 1:6 SELESJÖ HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SELESJÖ HERRGÅRD (akt.)
Östergötland
Finspång

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

SELESJÖ 1:6

Historik

Gården ägdes under medeltiden av Askeby kloster för att 1383 förvärvas av Bo Jonsson Grip och ingå i dennes stora godskomplex. Selesjö fick säteriprivilegier 1678 men dessa drogs in vid reduktionen och gården blev 1691 s.k. berustat säteri.
Herrgårdsbyggnaden är en anspråkslös envånings timmerbyggnad med frontespis och brutet tak med valmade gavelspetsar. Fasaderna är klädda med gulmålad slätpanel och indelas av vitmålade pilastrar. På den gustavianska portalen anges byggnadsåret till 1782.
Flyglarna, av parstugestyp, har liksom huvudbyggnaden gustavianska portaler där respektive byggnadsår 1814 och 1817 är målade i svart. Den ena f...

Läs mer i eget fönster