Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, SPROGE STYMNES 1:3 STYMNES SPROGE Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_119

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STYMNES SPROGE (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

SPROGE STYMNES 1:3

Historik

Stymnes består av en manbyggnad och flygel, båda i sten under tegeltak. Manbyggnaden är uppförd på 1870-talet, på hög stenfot med källare under hela huset. Bostadsvåningen har oregelbunden planlösning och över hela byggnaden finns en öppen vind. Takteglen ligger på öppen läkt. Huset är Gotlands bäst bevarade byggnad av denna byggnadskategori. Inga förändringar har gjorts sedan uppförandet.
Flygelbyggnaden är äldre än huvudbyggnaden, den tillhör 1800-talets mitt och innehåller ett stort brygghus, källare, två kammare och vind med kölna.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1986-12-15. Dnr 11.392-85-8...

Läs mer i eget fönster