Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, VON CONOW 36 M.FL. DJÄKNEGATAN 11 Ny sökning Tillbaka till sökning

P1050626.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV VON CONOW 36 (inakt.), DJÄKNEGATAN 11 (akt.)
Skåne
Malmö

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Bostadshus med lokal

VON CONOW 36

VON CONOW 42

Historik

Fastigheten är bebyggd med gatu- och gårdshus i två våningar där gatuhuset i sina äldsta delar är från perioden före 1857. Gatuhuset byggdes om- och på 1871 och samtidigt uppfördes gårdsflygeln. Skyltfönster mot gatan togs upp 1917. År 1960 byggdes gården över.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skåne län, 1997-06-09, Dnr 221-14501-97