Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, RONE ÄNGGÅRDE 6:4 ÄNGGÅRDE RONE Ny sökning Tillbaka till sökning

PA310019

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄNGGÅRDE RONE (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

RONE ÄNGGÅRDE 6:4

Historik

Änggårde 6:4 är den mellersta av, idag, tre gårdsparter. Manbyggnaden är huvudsakligen uppförd i sandsten och har en för Gotland typisk parstugeplan, med ett senare tillkommet bakbygge i samma material. Hela byggnaden har tidigare haft en takbeläggning med sandstensflis. Efter en längre tid med ett provisoriskt papptak och en nästan 80-årig törnrosasömn som överloppsbyggnad började Änggårde restaureras 2000. Bl.a. har sandstensflistaket, på ett undertak av falor, återställts.
Manbyggnaden på Änggårde är uppförd i flera etapper där någon exakt datering är svår att få. Den äldsta delen byggdes på 1700-talet som en s.k. enkelstuga med ...

Läs mer i eget fönster