Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, VARVET 1 F.D. SJUKHUSBYGGNADERNA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fd-sjukhus-416px.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
F.D. SJUKHUSBYGGNADERNA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Handel och bankväsende - Kontorshus

Handel och bankväsende - Bostadshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

VARVET 1

Historik

Kvarteret Varvet 1 är en tät gårdsmiljö som representerar närmare ett sekel av Norrköpings sjukhushistoria, med två generationer sjukhusbyggnader.
Den äldsta byggnaden, som blev stadens tredje sjukhus, uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och kom senare att benämnas Stenhuskrogarna. 1799 togs byggnaden i bruk som lasarett. 1831 (när den nya intilliggande sjukhusbyggnaden togs i bruk) byggdes huset om till personalbostäder. Mellan åren 1883-1910 användes byggnaden som arrest, därefter som kontor. Den låga, långsträckta 1700-talsbyggnaden är uppförd i tegel med ljusa putsfasader under brant, tegeltäckt sadeltak ...

Läs mer i eget fönster