Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, KNEIPPEN 1:1 M.FL. PROMENADERNA I NORRKÖPING Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PROMENADERNA I NORRKÖPING (akt.)
Östergötland
Norrköping

Stadsrum - Gatumark - Boulevard och esplanad

Stadsrum - Gatumark - Boulevard och esplanad

MARIELUND 1:1

SÖDERSTADEN 1:1

KNEIPPEN 1:1

SALTÄNGEN 1:1

SLOTTSHAGEN 1:10

NORDANTILL 1:1

SÅPKULLEN 1:1

Historik

Promenaderna med sina lindalléer, som i hästskoform omsluter större delen av Norrköpings gamla stadskärna, började anläggas på 1850-talet, då Norrköping genom industrialismen upplevde en blomstringstid. Ritningsförslaget gjordes 1855 av trädgårdsarkitekten Knut Forsberg. Förebilden hämtades i Paris, som vid denna tid genomgick en stor ombyggnad under ledning av George Eugéne Haussmann.

Promenaderna består av en allékörbana på vardera sidan kantad av två rader lindar med gångbanor emellan. Mittenpartiet av Norra Promenaden anlades 1858 och därefter skedde utbyggnad av Södra, Östra och Norra Promenaderna i Etapper mellan 1869 och 189...

Läs mer i eget fönster