Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, LEVIDE PRÄSTGÅRDEN 1:6 LEVIDE PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Byggningar u häusar_108

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEVIDE PRÄSTGÅRD (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

LEVIDE PRÄSTGÅRDEN 1:6

Historik

Manbyggnaden vid Levide prästgård uppfördes i en våning av sten under brant tegeltak 1786. Byggnaden blev delvis arrendatorsbostad 1919 och helt 1933, den har genomgått återkommande renoveringar och ombyggnader. År 1988 återställdes dess interiör varsamt till en antagen 1700- och 1800-talsskepnad, medan dess exteriör i stort bevarats oförändrad.
Som en flygel till huvudbyggnaden är en bodlänga, i sten under oregelbundet takfall belagt med tegel och spån, placerad på tomtens östra sida. Bodlängan är troligen uppförd vid 1800-talets början och inrymmer hemligt hus och förråd.
Vid manbyggnadens östra gavel är ett mindre stenhus placera...

Läs mer i eget fönster