Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, KLINTE SICKLINGS 1:5 TULLHUSET KLINTE Ny sökning Tillbaka till sökning

GF1407-002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TULLHUSET KLINTE (akt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Boställe och tjänstebostad - Ämbets- och tjänstemannaboställe

Handel och bankväsende - Tullhus och tullstation

KLINTE SICKLINGS 1:5

Historik

Fastigheten utgörs av en strandridaregård, sedemera tullstation i det centrala Klintehamn. Strandridaregårdarna tillkom som resultat av att införselmöjligheterna 1649 utökades till att gälla i stort sätt alla gotländska hamnar mot att allmogen ordnade boställen åt statens kontrollanter. Skyldigheten upphörde 1827, genom ett kungligt brev.
Troligtvis utgörs den södra lägre delen av huvudbyggnaden samt den f.d. ladugården den ursprungliga strandridaregården. Huvudbyggnaden har under 1800-talets första hälft byggts till med en två och en halvvånings byggnad, vilken sedermera kom att inrymma lokaler för Tullverket.

KÄLLA: Beslut - Bygg...

Läs mer i eget fönster