Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GRÖTLINGBO KATTLUNDS 1:26 KATTLUNDS I GRÖTLINGBO Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/186

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KATTLUNDS I GRÖTLINGBO (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

GRÖTLINGBO KATTLUNDS 1:26

Historik

Gårdens förste till namnet kände ägare var Botulf Kattlund vilken år 1412 tjänstgjorde som domare i Eke ting och på dennes sigill uppträder för första gången Kattlunds bomärke. Gården fortsatte att vara i olika tingsdomares ägo ända fram till 1600-talets slut. Under 1920-talet förvärvades fastigheten av Föreningen Gotlands Fornvänner.
Delar av den stenbyggda manbyggnaden uppfördes troligen redan under 1200-talet och erhöll senare en tillbyggnad i söder, vilken gav huset en vinkelformad grundplan. Under 1600-talets slut delades byggnaden för att ge plats åt två hushåll och det äldre stenhuset övergavs som bostad. Från 1700-talets slu...

Läs mer i eget fönster