Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lund kn, KATEDRALSKOLAN 8 HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET Ny sökning Tillbaka till sökning

Karl XII-huset, Katedralskolan 8, Lund, fr Stora Södergatan, feb2016 JS P1060921.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET (inakt.), KARL XII-HUSET (inakt.)
Skåne
Lund

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Utbildning och vetenskap - Skola - Katedralskola

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Skola

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Utbildning och vetenskap - Skola - Katedralskola

KATEDRALSKOLAN 8

Historik

Det s.k. Karl XII-huset härrör från mitten av 1500-talet och är uppfört i tegel i två våningar. De enkla renässanspräglade fasaderna är prydda med kritstensband. Det nuvarande sadeltaket och gavelröstet tillkom vid en ombyggnad 1856. 1716-1718, då fastigheten var i professor Martin Hegarts ägo, bodde Karl XII i huset under olika perioder.
Den gamla gymnastikbyggnadens första våning av gråsten byggdes 1807 som stall. Sedan domkapitlet förvärvat gården för katedralskolan, påbyggdes 1842 en andra våning av tegel efter ritning av C. G. Brunius; byggnaden inreddes till fäktsal. Portbyggnaden i medeltida stil vid Stora Södergatan ritades ...

Läs mer i eget fönster