Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FOLLINGBO ROSENDAL 1:24 ROSENDAL FOLLINGBO Ny sökning Tillbaka till sökning

Parken 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROSENDAL FOLLINGBO (akt.)
Gotland
Gotland

Boställe och tjänstebostad - Torp

Park och trädgård - Park

Park och trädgård - Park

Boställe och tjänstebostad - Torp

FOLLINGBO ROSENDAL 1:24

Historik

Den engelska trädgårdsanläggningen Jacobsberg utvecklades i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet på det fasta Gotlands högsta punkt, av dykerikommisarien, assessorn Jacob Dubbe. Den hörde ursprungligen ihop med gården Rosendal. På platsen fanns då redan en torpanläggning från 1700-talet vars huvudbyggnad finns kvar och idag nyttjas som bostadshus. Högst upp på berget uppfördes ett lusthus eller utkikstorn i tre våningar vars rum var möblerade som skeppskajutor.
Anläggningens mest framträdande del är gravkammaren vars ingång är en portal av hoburgsmarmor med två kopparbeslagna dörrar. Taket utgörs av en från S:t Hans ruin i ...

Läs mer i eget fönster