Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Landskrona kn, GAMLA BRYGGAN 4 FORTIFIKATIONSHUSET, LANDSKRONA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gamla Kassan 2.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA KASSAN, LANDSKRONA (akt.), FORTIFIKATIONSHUSET, LANDSKRONA (akt.)
Skåne
Landskrona

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

GAMLA BRYGGAN 4

Historik

Huset är uppfört av borgmästare Bernhard Oelreich 1754-57. Det är en tvåvåning, putsad tegelbyggnad under brutet tegeltak med gatufasad åt väster. Källarvåningens fönsterluckor ligger over gatunivå. Gårdsplanen innesluts i norr och söder av intilliggande huskomplex jämte murinhägnader samt av en öster om gårdsplanen belägen putsad länga i två våningar med brutet tegeltak. Huset såldes till kronan 1761 men återgick i särskild ägo 1956. Restaurering av bottenvåningen utfördes 1956 och av källarvåningen 1964.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbe...

Läs mer i eget fönster