Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HELGEANDSGÅRDEN 4 HELGEANDSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Helgeandsgarden-garden-fr-S-2011-05-18-448px.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HELGEANDSGÅRDEN (akt.)
Östergötland
Vadstena

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Hälso-, sjuk- och socialvård - Helgeandshus

Hälso-, sjuk- och socialvård - Helgeandshus

HELGEANDSGÅRDEN 4

Historik

Helgeandsgården består av ett vidlyftigt tvåvånings byggnadskomplex, dels av sten och tegel, dels av timmer och resvirke. Den äldsta delen utgörs av resterna av stadens medeltida helgeandshus, möjligen färdigt 1413. Vidare ingår ytterligare två senmedeltida byggnader samt ett flertal senare tillbyggnader, den yngsta från omkring 1920. Den enhetliga, vitkalkade putsfasaden mot Storgatan tillkom 1868. Taken är täckta dels med plåt, dels med tegel. Mot gatan finns två ingångar med gustavianska pardörrar; över en av dem sitter en kalkstensplatta med ätterna Ribbings och Bondes vapen samt årtalet 1622.
Vid en brand 1985 förstördes hela t...

Läs mer i eget fönster