Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY VÅRDKLOCKAN 1 METODISTKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
METODISTKYRKAN (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Frikyrka

VISBY VÅRDKLOCKAN 1

Historik

KVARTERET VÅRDKLOCKAN - Kvarteret Vårdklockan utgör ett triangelformat område på den Södra Klinten. Mot nordväst angränsar kvarteret till klintkanten och Vårdklockegatan och i nordost ligger Wallers plats. Söder om Wallers plats breddas kvarteret och gränsar till Adelsgatan i sydost och Klockgjutaregränd i sydväst. Adelsgatan utgör en gammal infartsväg till staden. Kvarteret är beläget i det område, som i äldre handlingar kallas "hos Wåårklockan". Mellan 1598 och 1847 var stadens vårdklocka placerad i området och därav har kvarteret fått sitt namn. Området var utsatt som planlagd mark redan på 1646 års karta och hade redan då samma ...

Läs mer i eget fönster