Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Höör kn, BOSJÖKLOSTER 1:593 M.FL. BOSJÖKLOSTERS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

P1060047.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOSJÖKLOSTERS SLOTT (akt.)
Skåne
Höör

Religionsutövning - Kloster

Slott och herrgård - Slott

Religionsutövning - Kloster

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

BOSJÖKLOSTER 1:593

BOSJÖKLOSTER 1:740

Historik

De medeltida benediktinnunneklostren i Lund, Bosjö och Börringe anlades kring 1100-talets mitt. De tillhör de allra tidigaste skånska klosteranläggningarna. Klostret i Börringe är utplånat och i Lund återstår av klosterbyggnaderna endast en kyrka från 1300-talet (S:t Peters klosters kyrka). Bosjökloster har genomgått den typiska omvandlingen från kloster till herresäte under reformationen. Trots senare om- och tillbyggnader är de karaktäristiska huvuddragen med byggnaderna grupperade runt en rektangulär gård bevarade. Kyrkan och norra delen av slottets östra länga härrör från klostertiden. Till klostermiljön hör också "nunnekyrkogår...

Läs mer i eget fönster