Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, RUUTHSBO 20:1 RUUTHSBO GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ruuthsbo gods 1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUUTHSBO GÅRD (akt.)
Skåne
Ystad

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

RUUTHSBO 20:1

Historik

Vid mitten av 1800-talet utgjordes corps-de-logiet på Ruuthsbo fideikommiss av en lång envåningsbyggnad under högt sadeltak. 1869 tillbyggdes ett något framspringande, gavelkrönt mittparti såsom entré och 1885 uppfördes den s.k. slottsdelen vid byggnadens östra ända, där den nuvarande entrén är belägen. Under 1900-talet har bl.a. det ursprungliga höga taket ersatts med en övre våning och en terrass åt trädgårdssidan har tillkommit. Parallellt med och på ömse sidor om södra uppfartsvägen ligger närmast mangårdsbyggnaden två stora längor, till sin nedre del uppförda i gråsten. Norra delen av östra längan påbyggdes under första världsk...

Läs mer i eget fönster