Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BOGE ANER 3:2 ANER VATTENKVARN Ny sökning Tillbaka till sökning

GF0830-002

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANER VATTENKVARN (akt.)
Gotland
Gotland

Jordbruk - Kvarn

Jordbruk - Kvarn

BOGE ANER 3:2

Historik

Aner vattenkvarn är belägen invid Anerån i Boge, nära utloppet i Bogeviken. Den är den ena av Gotlands två kvarvarande vattenkvarnar som fortfarande används till malning. Kvarnen är byggd under 1800-talets andra hälft, i resvirke och bulteknik i två våningar under faltak och är försedd med ett sex meter högt vattenhjul. Delar av byggnaden härrör från en tidigare kvarnbyggnad.
Den intilliggande skogshagen är delvis stängslad med bandtun.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gotlands län, 2003-04-04. Dnr 432-3927-02