Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Avesta kn, ÅVESTRAND 9 KRYLBO TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9918D33EL.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRYLBO TINGSHUS (akt.)
Dalarna
Avesta

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Arrest och häkte

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

ÅVESTRAND 9

Historik

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Folkare härads forna tingshus ligger snett emot järnvägsstationen, på en tomt belägen mellan gatan och älven. Det uppfördes 1900-1903 efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Byggnaden kom därefter att fungera som tingshus fram till år 1996. Vid inventeringstillfället, 1999, stod byggnaden tom utan hyresgäst.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1999-11-19

Tingshuset i Krylbo uppfördes 1903 efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Byggnaden, som är tvåvånig, har gråvitfärgad puts på fasaderna och ärggrönmålad plåt på det valmade taket. Entrépartiet flankeras av två halvrunda, framspringande trapphus. Dalarnas vapen är utfört i röd sandsten på mittpartiet liksom kolonnerna på ömse sidor om porten. Taket var ursprungligen svart och putsen vitkalkad.

Tingssalen har en välbevarad fornnordisk prägel.KÄLLOR: Föreslagen byggnadsminnesförklaring, Riksantikvarieämbetet, 1993

Regeringsbeslut nr 10, 1993-03-18