Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, HERTING 2:1 M.FL. TULLBRON Ny sökning Tillbaka till sökning

fd917414

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TULLBRON (akt.)
Halland
Falkenberg

Kommunikation - Bro

Industri - Ej utrett

Rekreation och turism - Ej utrett

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

Kommunikation - Bro

Utbildning och vetenskap - Ej utrett

Rekreation och turism - Ej utrett

Industri - Ej utrett

INNERSTADEN 3:1

HERTING 2:1

Historik

Tullbron är uppförd under åren 1756-61. Arkitekt var Carl Cronstedt och byggmästare Friedrich August Rex, som uppförde bron på uppdrag av landshövding Hans Hummelhielm. Den omkring 80 meter långa och 7,2 meter breda stenbron bärs upp av fem valv. Bron är byggd av gråsten. Landfästen och vingmurar är uppförda av granit. Körbanan är stensatt med fältsten - tidigare kullersten - och flankeras av tegelmurade räcken med beläggning av huggna stenplattor. Mitt på brons räcke finns två stenkulor, den ena i form av ett solur. Bron har vidare en inskriftstavla, nytillverkad 1926-27.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya bygg...

Läs mer i eget fönster