Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, STUMHOLMEN 2:14 BÅTSMANSKASERNEN, NYA MAGASINET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff997431.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÅTSMANSKASERNEN, NYA MAGASINET (inakt.)
Blekinge
Karlskrona

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

Försvarsväsende - Kasernetablissemang

STUMHOLMEN 2:14

Historik

Flottan hade fram till 1901 både värvat och indelt manskap. Vid örlogsbasen i Karlskrona behövdes kaserner vid på- och avmönstringar samt för den personal som arbetade inom baserna. Den originella kasernen på Stumholmen ritades 1841 av C. E. Wallenstrand vid flottans mekaniska kontor. Kasernen uppfördes emellertid inte förrän 1847 och kom att rymma 500 båtsmän. För att kunna rymma alla dessa i två 340 m² stora logement, användes på sjömansvis hängkojer som hängdes sida vid sida, vilka dagtid lades på en ca två meter bred hylla, utmed rummens långsidor. Sina tillhörigheter hade båtsmannen i egna sjömanskistor. Logementet liknade därm...

Läs mer i eget fönster