Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY KILEN 3 KV KILEN 3 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV KILEN 3 (inakt.)
Gotland
Gotland

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

VISBY KILEN 3

Historik

KVARTERET KILEN - Kvarteret Kilen är triangulärt till formen och placerat i den södra delen av Visby innerstads stadskärna. Det gränsar till Kilgränd i väster, Kronstallgränd i nordost samt Mellangatan i sydost. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde Kilen Strandrotens andra kvarter med tomterna 30-32.
Under medeltiden delades kvarteret i tre delar av två gränder. I vilken utsträckning kvarteret varit bebyggt under denna tid är inte känt, dock är det troligt att bebyggelsen legat tätt. Ännu kvarstår ett praktfullt stenhus från 1300- eller 1400-talet i sin helhet på Kilen 2. Rester efter flera andra medeltida byggnader h...

Läs mer i eget fönster