Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlskrona kn, STORA VÖRTA 1:68 STORA WÖRTA GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA WÖRTA GÅRD (akt.)
Blekinge
Karlskrona

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

STORA VÖRTA 1:68

Historik

Gårdsanläggningen som har karaktären av en mindre herrgårdsanläggning består av huvudbyggnad, flygelbyggnad samt ett f.d. spannmålsmagasin. Övriga ekonomibyggnader ligger på en annan fastighet med annan ägare och berörs ej av byggnadsminnesförklaringen.
Huvudbyggnaden torde vara uppförd under 1700-talets första hälft som ett envåningshus som under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal på- och tillbyggts. Idag är byggnaden en tvåvåningsbyggnad som är tillbyggd med en vinkelbyggnad i samma höjd, enligt kartor troligen tillkommen mellan 1790-1815. Den ursprungliga huskroppen har en planlösning som en parstuga med sidokammare. Huset är knu...

Läs mer i eget fönster