Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlshamn kn, YSTAD 10 KV YSTAD 10 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KV YSTAD 10 (akt.)
Blekinge
Karlshamn

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Bostadsbebyggelse - Borgargård

YSTAD 10

Historik

Gatuhuset på fastigheten Ystad 10 är uppfört under den senare delen av 1700-talet. Byggnaden är uppförd i timmer och klädd med locklistpanel. Taket är brutet och tegeltäckt. Under takfoten finns en kraftig listprofilering.
Knutlådorna är utformade som pilastrar med baser och profilerade kapitäl. Ingångsdörren mot gatan är flankerad av två eleganta, kannelerade pilastrar som bär upp ett segmentformat överljusfönster (blindfönster). Den tvådelade porten mot gatan har ett tandsnittat överstycke.
Byggnaden är exteriört mycket välbevarad och är en av de bäst bevarade stadsgårdarna från 1700-talet i Karlshamn.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsm...

Läs mer i eget fönster