Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, BÅTSTAD 1:121 HALVARSGÅRDEN Ny sökning Tillbaka till sökning

Halvarsgården16-8301 35.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALVARSGÅRDEN (akt.)
Värmland
Torsby

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

BÅTSTAD 1:121

Historik

Av gården består idag endast manbyggnaden från 1860-62, som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet användes som gästgivaregård. Det är en knuttimrad tvåvånings parstuga med vitmålad locklistpanel och tegeltäckt sadeltak. Gården inköptes 1938 av dåvarande Norra Finnskoga kommun för att efter renovering upplåtas som pensionärsbostad. Här inrymmes också en del hembygdsamlingar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3