Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, SÄBY 1:6 VÄRMLANDS SÄBY HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890808/142

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄRMLANDS SÄBY HERRGÅRD (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

SÄBY 1:6

Historik

Det nuvarande Säby byggdes 1771-74 av överste Carl Linroth med Johan Georg Reincke som byggmästare. Huvudbyggnaden är uppförd av sten i två våningar med frontespis och mansardtak, krönt av ett klocktorn. I källaren finns tunnvalv, som sannolikt härrör från en på 1600-talet nedbrunnen byggnad. Till anläggningen hör två par flyglar. Den inre gården, med ett flygelpar, omges av ett järnstaket. De yttre flyglarna, som är vinkelbyggda, inrymmer vagnbod och stall. Bakom herrgårdsanläggningen utbreder sig en stor park. Gården visas sommartid för allmänheten.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen de...

Läs mer i eget fönster