Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älmhult kn, KÖLABODA 3:23 STORA KÖLABODA FD KAPTENSGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA KÖLABODA FD KAPTENSGÅRD (akt.)
Kronoberg
Älmhult

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Officersboställe

KÖLABODA 3:23

Historik

Stora Kölaboda - eller Kölaboda Storegård - har varit kaptensboställe vid Kronobergs regemente. Huvudbyggnaden uppfördes mellan 1837 och 1849 av timmer i en våning under ett tegeltäckt sadeltak. Över huvudingången sitter en fronton med ett halvrunt fönster. Ved ena gaveln finns en tillbyggnad med köksingång. I bottenvåningen har tidigare en arrestlokal varit inrymd. Interiören förändrades kraftigt vid en ombyggnad på 1940-talet.
Till gården hör en flygel som även tjänstgjort som bryggstuga. Flygeln är uppförd mellan 1795 och 1902 av timmer efter de ritningar som Erik Dahlberg utarbetat för ryttmästare och kaptensboställen. Liksom...

Läs mer i eget fönster