Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, ÖSTRABO 1 ÖSTRABO BISKOPGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRABO BISKOPGÅRD (akt.)
Kronoberg
Växjö

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

Boställe och tjänstebostad - Biskopsgård

ÖSTRABO 1

Historik

Östrabo uppfördes som biskopsgård åren 1792-96 på en höjd öster om staden. Den utgörs av huvudbyggnad i två våningar jämte tillhörande fyra envåningsflyglar, äldre knuttimrad förrådsbyggnad samt dass och trädgård. Från staden leder en lång allé, som anlades när huset byggdes. Östrabo biskopsgård har blivit särskilt känd genom att biskop Esaias Tegnér, som blev biskop i Växjö 1824, bodde här till sin död 1846.
Huvudbyggnaden är en timmerbyggnad med gulmålad panel. Flyglarna har locklistpanel rödmålad med falu rödfärg liksom dasset. Förrådsbyggnaden är en låg timmerbyggnad likaledes rödmålad.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklarin...

Läs mer i eget fönster