Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY GETEN 1 TINGSHUSET I VISBY Ny sökning Tillbaka till sökning

GF0305-049

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSHUSET I VISBY (akt.)
Gotland
Gotland

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

VISBY GETEN 1

Historik

Tingshuset i Visby är uppfört 1961, efter ritningar av arkitekten L Lundström. Under 1980-talet inreddes vinden och källaren byggdes om efter ritningar av samme Lundström.

Tingshuset har tre våningsplan förskjutna i nivå för god anpassning till den sluttande terrängen. Byggnadens exteriör är anpassad till den gotländska byggnadstraditionen. Den är uppförd i putsad och vitkalkad tegel. Hela byggnadskroppen är avtäckt med ett tegelbelagt sadeltak.

Invändigt är väggarna av vitslammat tegel. Golven är belagda med kork - o - plast. Tingssalen har synlig takkonstruktion och stengolv.

Tingshuset i Visby har ett stort arkitektoniskt vär...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - 1971 bildades Gotlands tingsrätt och tingsställena placerades i Visby, som dessutom var kansliort, och i Skogs (koncept 17/6 1970). Skogs fungerade som tingsställe fram till 1983 (SFS 1982:996).

Tingsrätten i Visby inrymdes och inryms ännu i tingshuset på Artillerigatan som uppfördes 1960-62 efter ritningar av arkitekt Lennart Lundström. Denna byggnad har genom åren kommit att prisas och debatteras i flera sammanhang, inte minst bland arkitekter.

I tidskriften Arkitektur skriver arkitekten själv att de speciella miljöförutsättningarna var avgörande för gest...

Läs mer i eget fönster