Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VISBY BÖRSEN 2 VISBY BÖRS (LANGESKA HUSET) Ny sökning Tillbaka till sökning

fd918215

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISBY BÖRS (LANGESKA HUSET) (akt.)
Gotland
Gotland

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Handel och bankväsende - Packhus

Rekreation och turism - Vandrarhem

Handel och bankväsende - Tullmagasin

Hantverk och manufaktur - Packhus

Rekreation och turism - Vandrarhem

VISBY BÖRSEN 2

Historik

KVARTERET BÖRSEN - Kvarteret Börsen är ett bevarat medeltida rektangulärt kvarter med kortsidor mot Mellangatan i öster och Strandgatan i väster, och långsidor längs Brännerigränd i norr och Novgorodgränd i söder. Under medeltiden ingick kvarteret i stadens tätexploaterade kärna i nära anslutning till hamnområdet. Kvarteret utgjorde fram till 1947 av en enda fastighet som under medeltiden var bebyggd med tre handels- och packhus av kalksten i varierande storlek. Byggnaderna upptog 2/3 av kvartersytan. Bebyggelsen var centrerad till den västra delen av fastigheten med det största packhusets gavel vänd mot Strandgatan.
I den östra del...

Läs mer i eget fönster