Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppvidinge kn, LENHOVDA 3:15 LENHOVDA GAMLA TINGSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

9810B31YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LENHOVDA GAMLA TINGSHUS (akt.)
Kronoberg
Uppvidinge

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

LENHOVDA 3:15

Historik

Ritningen till Lenhovda tingshus, efter vilken också Ingestads tingshus uppfördes, utarbetades av överintendentsämbetet 1777. Tingshus hade funnits här sedan början av 1600-talet och själva tingsplatsen är känd från medeltiden. Byggnaden, som är socknens äldsta bevarade, är en panelad tvåvåningsbyggnad med en kraftig gesims och ett högt brutet tak. Huset förändrades åtskilligt vid en ombyggnad 1898. Tingssalen, som är inrymd i en utskjutande tillbyggnad på husets baksida, utökades och fick ny inredning samt nya fönster; dessutom inreddes rum för häradshövdingen och nämnden. Tingsplatsen flyttades 1972 till Växjö.

KÄLLA: Byggnadsmin...

Läs mer i eget fönster

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingshuset ligger vid den före detta landsvägen som sträcker sig genom Lenhovda mellan Växjö och Kalmar. Strax intill ligger samhällets kyrka och prästgård. Uppvidinge härad hade rättan tingsstad i Lenhovda redan på medeltiden. Lenhovda förblev sedan tingsställe fram till tingsrättsreformen.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-16