Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ronneby kn, VAMBÅSA 1:4 TROMTÖ HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960823/024

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TROMTÖ HERRGÅRD (akt.)
Blekinge
Ronneby

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

VAMBÅSA 1:4

Historik

Tromtö tillhörde under dansktiden ätten Thott men inköptes 1686 av amiralgeneralen Hans Wachtmeister och fördes 1712 till det av denne bildade Skunckenbergs (senare Johannishus) fideikommiss. Redan från början var gården avsedd som sommarbostad och har så förblivit.
Huvudbyggnaden, ett tvåvånings timmerhus, härstammar möjligen från 1600-talets slut. Den ombyggdes 1834 i nyklassicistisk stil, tydligt inspirerad av Gustaf III:s paviljong på Haga, och har sedan dess knappast förändrats. Byggnadens mittparti om sex fönsteraxlar flankeras av två envånings sidoflyglar, pocher, och de låga - närmast platta - plåttaken kantas av balustrader...

Läs mer i eget fönster