Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Alvesta kn, GÅVETORP 6:1 M.FL. GÅVETORPS HERRGÅRD MED SÖDRA GRINDSTUGAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅVETORPS HERRGÅRD MED SÖDRA GRINDSTUGAN (akt.), GÅVETORPS SÄTERI OCH SÖDRA GRINDSTUGAN (inakt.)
Kronoberg
Alvesta

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Herrgård

GÅVETORP 6:1

GÅVETORP 7:10

Historik

Under medeltiden bestod Gåvotorp av två frälsehemman som på 1470-talet kom i ätten Trolles ägo, för att på 1590-talet läggas samman och bebyggas som sätesgård för Margareta Trolle. På 1600-talet övergick gården i släkterna Sparre och Stakes ägo. Under 1700-talets senare hälft hade Carl Stellan Mörner, sedermera landshövding i Kronobergs län, haft sin uppväxt och sitt föräldrahem på Gåvetorp. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1803 av Sofia Lovisa Mörner. Flyglarna är äldre än mangårdsbyggnaden, troligen uppförda omkring 1780.
Mellan 1833 och 1870 ägdes Gåvotorp av kammarherre Uno Angerstein som kom att omgestalta både byggnader...

Läs mer i eget fönster