Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åmål kn, FORSBACKA 1:2 FORSBACKA HERRGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13687_Forsbacka_herrgård_SL_2006-09-20 nr 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSBACKA HERRGÅRD (akt.)
Västra Götaland
Åmål

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

Slott och herrgård - Säteri

FORSBACKA 1:2

Historik

Gårdsanläggningen består av två huvudbyggnader, en flygel från 1788, magasin samt visthusbod. Den år 1747 uppförda huvudbyggnaden är en timrad och panelklädd tvåvåningsbyggnad med brutet, mönsterlagt skiffertak. I huset finns bl a ett par 1700-tals kakelugnar. Den yngre huvudbyggnaden från 1818, som är uppförd i timmer, panelad och med plåttäckt sadeltak, har i bottenvåningen kvar en del snickerier från byggnadstiden medan övre våningens inredning synes höra till 1830-talets slut. Den rödmålade envåningslängan, som utgör flygel, flyttades troligen till sitt nuvarande läge i samband med den nya manbyggnadens tillkomst. Längans samtli...

Läs mer i eget fönster