Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, VECKHOLM 1:10 VECKHOLMS GAMLA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VECKHOLMS GAMLA PRÄSTGÅRD (akt.)
Uppsala
Enköping

Folkrörelse och föreningsliv - Hembygdsgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe - Prästgård

Boställe och tjänstebostad - Boställe

VECKHOLM 1:10

Historik

Prästgårdens bebyggelse ligger samlad kring en gårdsplan med den äldre huvudbyggnaden och två flyglar samt den nyare prästgården och en mindre bod. Öster om prästgården, på andra sidan av landsvägen, ligger löneboställets boningshus och ekonomibyggnader. Den gamla prästgården är en reveterad timmerbyggnad, troligen uppförd vid mitten av 1700-talet, samt ombyggd under 1700-talets slut och försedd med en frontespis mot söder i början av 1800-talet. Vid dessa tillfällen tillkom reveteringen och tegeltaket, ursprungligen var byggnaden opanelad, rödfärgad och täckt av torv. Flyglarna är även de uppförda av timmer och reveterade, de torde...

Läs mer i eget fönster