Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tanum kn, MJÖLKERÖD 1:1 MJÖLKERÖDS GÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

13426_hus1_LR_20061018 013

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MJÖLKERÖDS GÅRD (akt.)
Västra Götaland
Tanum

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

Jordbruk - Bondgård

MJÖLKERÖD 1:1

Historik

Mjölkeröd är en gård med gamla anor och bebyggd sedan mitten av 1500-talet. När Bohuslän var en del av Norge tjänade den som fogdegård. Vid det svenska maktövertagandet övergick gården till att bli ett rusthåll - brukaren var skyldig att rusta två dragoner. 1794 såldes gården till kyrkoherden i Tanum Gomer Brunius som gjorde betydande insatser för jordbrukets utveckling. Mest känd är kanske hans introducering av potatis till trakten.
Mjölkeröds gård domineras av den stora mangårdsbyggnaden uppförd 1826 i tegel i två våningar och är såväl exteriört som interiört mycket välbevarad. Tillsammans med ekonomibyggnaderna, utgör gården en s...

Läs mer i eget fönster