Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uddevalla kn, GULLMARSBERG 2:2 GULLMARSBERGS SÄTERI Ny sökning Tillbaka till sökning

dhc27052

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GULLMARSBERGS SÄTERI (akt.)
Västra Götaland
Uddevalla

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

Slott och herrgård - Herrgård

GULLMARSBERG 2:2

Historik

Gullmarsbergs säteri bildades på 1660-talet av sedermera generalguvernören Rutger von Ascheberg. Stomme i det nya säteriet var den sedan 1300-talets början kända gården Dynge; ruiner av en medeltida borganläggning finns på ett brant berg i närheten. Den nuvarande huvudbyggnaden, timrad i en våning ovanpå rymliga tegelvälvda källare, är samtida med säteribildningen. Huset har säteritak; det ursprungliga togs bort när huset under 1800-talet byggdes på med en våning. Vid en genomgripande restaurering 1947-49 med syfte att återskapa 1600-talskaraktären lades ett nytt säteritak och man tog tillvara bevarade delar av den ursprungliga inre...

Läs mer i eget fönster