Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skara kn, METES 3 SKARA STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK Ny sökning Tillbaka till sökning

13380 Sverker Larsson 2006-08-08 nr 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKARA STIFTS- OCH LANDSBIBLIOTEK (akt.)
Västra Götaland
Skara

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

METES 3

Historik

År 1859 kunde Skara stifts samlingar, med anor från medeltiden, överföras till ett nybyggt bibliotekshus, ritat av J F Åbom. Bottenvåningens östra del var ursprungligen avsedd för biskopen och domkapitlet medan den västra hyste läroverkets historiska och antikvariska samlingar samt senare Västergötland Fornminnesförenings samlingar. Betydande delar av den ursprungliga fasta inredningen är bevarad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2


Mer utförlig historik...

Läs mer i eget fönster