Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mariestad kn, KATTEN 8 MARIESTADS GAMLA LASARETT Ny sökning Tillbaka till sökning

13258 Sverker Larsson 2006-09-14 nr 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIESTADS GAMLA LASARETT (akt.)
Västra Götaland
Mariestad

Hälso-, sjuk- och socialvård - Sjukhus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

KATTEN 8

Historik

Mariestads länslasarett inrättades 1760 som det tredje i landet. Det är oklart om den nuvarande byggnaden då redan var uppförd eller om den tillkommit senare under 1760-talet. Mellan 1771 och 1792 var vårdverksamheten nedlagd på grund av penningbrist men 1793 öppnades lasarettet på nytt. Byggnaden såldes 1838 till staden och användes fram till 1927 som fattighus och ålderdomshem. Vid en ombyggnad 1928 delades huset upp i lägenheter om 1-2 rum och kök.
Den gamla lasarettsbyggnaden är uppförd av timmer i två våningar. Fasaden är klädd med liggande gulmålad fasspontpanel med vita knutar och omfattningar. Det höga taket är brutet med va...

Läs mer i eget fönster