Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, LOVISA 4 M.FL. SUNDINSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

ff986430

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
IOGT-HUSET OCH KORSVIRKESBYGGNADEN (inakt.), SUNDINSKA HUSET (akt.)
Västmanland
Västerås

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Industri - Industrianläggning

Industri - Kontorshus

Industri - Lager

Industri - Verkstad

Bostadsbebyggelse - Borgargård

Kultur och nöjesliv - Restaurang

LOVISA 4

LOVISA 3

LOVISA 2

Historik

Fastighetens bebyggelse utgör en betydelsefull del av Svartåns miljö i centrala Västerås. Sundinska huset vid Stora Gatan är uppfört 1850 av tegel i två och en halv våning under plåttak. Fasaderna är putsade och avfärgade i beige och vitt. Gatufasaden har en mittrisalit, avslutad med en altan och krönt av en åttkantig lanternin.
IOGT-huset vid Slottsgatan är uppfört 1845 av tegel i två våningar under brutet plåttak samt putsat och brunfärgat. Det inrymde ursprungligen en tobaksfabrik.
Korsvirkeshuset utmed ån är byggt i två våningar och har tegeltak. Tillkomsttiden okänd, troligen 1700-talets senare del eller 1800-talets början. Urs...

Läs mer i eget fönster

Hus I bostad och kontor. Senare bank. Vasakällaren och Spritbolaget har också haft lokaler i fastigheten. Numera Västerås kyrkliga samfällighet.
Hus II tobaksfabriken troligen från 1850-60-talet, uppförd i fackverksteknik – ramar av timmer med fyllning av tegel. Uppförd av fabrikör Sundin. Lokaler vid ån användes vid förädlingen av tobak. 200 arbetare var som mest anställda. Även lager och verkstadslokaler har funnits i lokalerna. Numera bland annat kontor och restauranger.
Hus III 1893 var Snusfabriken inrymd i fastigheten vid Slottsgatan 6. Västerås Strå- och filthattfabrik AB grundades 1920. Den första tiden var rörelsen inrym...

Läs mer i eget fönster